همکار فایل

شبیه سازی کامپیوتر

پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر۳۳ اسلایدفهرست مطالب:

    شبیه سازی کامپیوتری
    مزایا و معایب‌ شبیه‌ سازی‌ ( شبیه‌ سازی‌ کامپیوتری‌)
    شبیه سازی کامپیوتری ویروس ها
    شبیه‌سازی کامپیوتری (computer simulation)

خرید