همکار فایل

شبیه سازی پمپ بنزین با نرم افزار ارنا

دوستان عزیز این پروژه شامل یک فایل PDF، گزارش از مراحل انجام پروژه پمپ بنزین و یک فایل گزارش نهایی از پروژه پمپ بنزین و همچنین فایل مربوط به نرم افزار ارنا (Arena) و همچنین فایهای Pdf مربوط به خروجی نرم افزار ارنا و همچنین فایل پاور پوینت برای ارائه پروژه میباشد.

خرید