همکار فایل

پروژه قفل دیجیتال گاوصندوق

پروژه دوره کارشناسی ناپیوسته برق
گرایش الکترونیک
 
قفل دیجیتال گاوصندوق 


تعداد صفحات: 14
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مقدمه
     قـفل دیجیتال محصولی است کـه بـر روی انواع  درب های ورودی ساختمان، گاوصندوق وکمد به منظوردسترسی سریع وآسان به قـفل، افزایش امنیت، زیبایـی و قفل کردن درب نصب می گردد و با سیستم های متنوع امنیتی که در آن بکار رفته آرامش و امنیت هرچه بیشتر را برای کاربر به ارمغان می آورد، استفاده از این محصولات نقش بسزایی در افزایش زیبایی و جلوه ساختمان های مدرن امروزی، گاو صندوق و کمد  بازی می کند

خرید