همکار فایل

گزارش کارآموزی معرفی انواع پست های موجود در شبکه

پروژه کـــــــارآموزی|نمونه کاراموزی

محل کارآموزی : شرکت مشهد سپند اسا

دانلود فهرست مطالب


تعداد صفحات: 89
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار
 می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها  عبور می کند.
1-1-2-    پست 20 کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم
پست 20 کیلو ولت  تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست 20 کیلو ولت  زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.

41

خرید