همکار فایل

كارآيي بازار رهن ايران

كارآيي بازار رهن ايران

تعداد صفحات: 14
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:
كارآيي بازارهاي مالي
وظايف مهم بازارهاي مالي عبارتند از:
نظريه بازار كارآي سرمايه
ويژگي كارايي بازار
نتيجه گيري و پيشنهادات


نظريه بازار كارآي سرمايه
بازار كارآرا به بازاري اطلاق مي شود كه در آن قيمت اوراق بهادار از قبيل سهام عادي، منعكس كننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد. به عبارت ديگر وجود اطلاعات كافي در اين بازار انعكاس سريع آن بر روي اوراق حكايت از كارآيي بازار دارد. از اين رو تصور بر اين است كه در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك است. اگر اينگونه باشد لاجرم قيمت بازار شاخص درستي از ارزش واقعي سهام خواهد بود. چنين بازاري بايد خصوصيات منحصر به فردي داشته باشد.

خرید