همکار فایل

تحقیق نفت و اقتصاد

تحقیق نفت و اقتصاد

تعداد صفحات: 20
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


فهرست مطالب

  • نفت و اقتصاد
  • مقدمه
  • موقعیت های درآمدی
  • پارس جنوبی گنجی برای آینده
  • درآمد و اشتغالزایی
  • صرفه جویی در فرآورده های نفتی و تاثیر آن بر اقتصاد کشورموقعیت های درآمدی :
واقعیت این است که فعالیتهای نفتی منطقه خلیج فارس کمتر از هر منطقه دیگر تولید کننده نفت جهان در سیستم اقتصاد جهانی ادغام شده است قسمت عمده صنعت نفت منطقه همچنان فاقد کارایی و سودمندی لازم است. دولتهای منطقه به ندرت قادر   بوده اند فعالیتهای اقتصادی موفقیت آمیزی داشته باشند. این در حالی است که خلیج فارس برای شرکت های نفتی بین المللی به ویژه شرکتهای بزرگ دارای موقعیتی استثنائی وتحریک کننده است.

خرید