همکار فایل

تحقیق تغییرات جسمانی

تغییرات جسمانی ، رشد عقلی ، و اجتماعی شدن 

تعداد صفحات: 32
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

دوران نوجوانی هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین، از قدیم ، دورانی دشوارتر از سالهای کودکی قلمداد شده است. 300 سال پیش از تولد مسیح ، ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان « پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند

خرید