همکار فایل

پژوهش روانشناسي شخصيت

پژوهش
روانشناسي شخصيت (سالم)

تعداد صفحات: 40
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


هدف اين پژوهش فوق العاده محبوب دست يافتن به شخصيتي سالمتر و تعريق كردن ‎آن است. تاكيد اين جنبش آن قدر كه بر رهايي منابع پنهان استعداد و خلاقيت و نيرو و انگيزش است بر درمان كشمكشهايي دوران كودكي يا جراحتهاي عاطفي گذشته نيست. كانون توجه اين جنبش اين است كه آدمي چه مي تواند باشد، نه اينك چه بوده يا اكنون چه هست.


نه روانكاوري و نه رفتارگرايي از استعداد بالقوه‌ي آدمي براي كمال، و آرزوي بهتر و بيشتر شدن از آنچه هست بحثي نكرده اند. در واقع اين نگرشها تصوير بدبينانه اي از طبيعت انسان به دست مي دهند. رفتار گرايان آ‎دمي را پاسخگوي فعلپذير محرك هاي  بروني و روانكاوان او را دستخوش نيروهاي زيست شناختي و كشمكشهاي دروه ي كودكي مي پندارند.


خرید