همکار فایل

طراحی سردخانه

طرح توجهی طراحی سردخانه

تعداد صفحات: 18
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


در این سردخانه گوشت گاو و گوسفند و مرغ از اول تیرماه تا آخر شهریور ماه توسط  اهالی کشتار شده و وارد سردخانه می شود و پس از 24 ساعت نگهداری برای مصرف روز بعد به بازار عرضه می شود. گوشت های ذخیره شده تا اول دیماه نگهداری و از اول دیماه تا آخر اسفند به ترتیب به طور مساوی هر روز به بازار عرضه می شوند (فرض بر آنستکه در این سه ماه کشتار وجود ندارد).

خیار ، سبزیجات ، سیب و هلو از دیگر محصولات وارده به سردخانه می باشند

خرید