همکار فایل

حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

تحقیق و پژوهش
حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

تعداد صفحات: 30
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مساله عزت نفس و خودارزشی از اساسی‌ترین عوامل در رشدمطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است و عدم این عزت نفس سبب کمرویی شده عامل عمده عقب ماندگی وشکست و ناکامی در مراحل مختلفزندگی به شمار می‌رود.
هر کسی  ممکن است باموقعیت های نا خواسته و نا خوشایندی روبرو شود و نتواند با آن‌ها مقابله کندو واکنش مناسبی از خود نشان دهد.


فهرست:

فعالیت :تلاش کوشش   
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله   
بیان اهمیت و ضرورت مسئله:   
تجزیه و تحلیل داده ها:   
انتخاب راه جدیدموقتی:   
پیشینه تحقیق   
تعریف کمرویی   
علل کمرویی:   
شیوع کمرویی:   
ویژگی های رفتاری و جسمانی افراد کمرو   
روش های درمان کمرویی:   
فعالیت اجتماعی:   
نتیجه گیری:   
خرید