همکار فایل

پاورپوینت سیستم نگاهداری داده ها

پاورپوینت سیستم نگاهداری داده ها
 39 اسلاید

مقدمه :
فایل ( File ) چِیست ؟
فایل سیستم (File System) چِیست ؟
دیسک (Disk) چیست ؟ 
دسترسی کاربران به فایلهای داده چگونه میباشد؟

خرید