همکار فایل

زمانبندی و برنامه ریزی تولید، برای یک سیستم تولید فولاد و آهن

     ترجمه مقاله انگلیسی

Production planning and scheduling for an iron and steel production system

زمانبندی و برنامه ریزی تولید، برای یک سیستم تولید فولاد و آهن


*دپارتمان مدیریت و مهندسی صنعتی، مؤسسه ی تکنولوژی بانکوگ، تایلند*

تعداد صفحات انگلیسی:5 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :11  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

چکیده
در این مقاله قصد داریم  پروسه ی تولید چند مرحله ای و چند محصوله را در یک شرکت تولید فولاد و آهن بررسی کنیم. دو مدل برای برنامه ریزی یک تولید بهینه و ایجاد تعادلی در بکار گیری ماشین های ترسیم غیر یکسان توسعه یافته اند. این مدل ها ، بر روی داده هایی که از کارخانه ی مد نظر بدست آمده اند بکار گرفته شده است. تحلیل حساسیت نیز به منظور ارائه ی رویکردی در خصوص تخصیص بودجه به منابع مناسب صورت گرفته است.

کلید واژه ها: برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید، کارخانه ی فولاد و آهن، برنامه نویسی ریاضیخرید