همکار فایل

تحقیق ارتباط بین هوش و خلاقیت

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی


تعداد صفحات: 80
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


در اين پژوهش سعي شده است كه همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش‌آموزان مورد بررسي قرار گيرد.


«اهميت تحقيق»
به دليل اينكه موضوع اين تحقيق هوش و خلاقيت مي‌باشد و هوش و خلاقيت يكي از مباحث مهم روانشناختي است و به دليل اينكه اين تحيق بر روي جوانان انجام گرفته و اكثريت جامعه ما را جوانان تشكيل مي‌دهند، اين تحقيق داراي اهميت بسيار مي‌باشد.

«اهداف تحقيق»
هدف اين تحقيق بررسي رابطة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان مي‌باشد.
هدف ديگر مقايسه ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر مي‌باشد. البته قابل ذكر است كه هدف تحقيق برداشتن گامي در جهت رشد و ارتقاء عملكرد تحصيلي و سلامت رواني دانش‌، آموزان مي‌باشد.

خرید