همکار فایل

پاورپوینت ابزارهای مالی

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه۲۸ اسلاید


فهرست مطالب


ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه
مقدمه
مشتقه
مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از
قراردادهای آینده
قراردادهای معاوضه ای
قراردادهای اختیار
خرید و فروش اختیار فروش
قیمت سلف
الگوی قیمت قراردادهای آتی
سلف آتی
مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
سیستم اقتصادى کشور
بازار دارائى‌هاى مالى (The Market for Financial Assets)

خرید