همکار فایل

پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت مبانی فلسفی رفتار سازمانی  مدیریت بحران۲۳ اسلاید
فهرست مطالب


بحران چیست؟
دو دیدگاه در زمینه چگونگی ایجاد بحران
انواع بحرانها از نظر انجمن مدیریت بحران
انواع وضعیت های بحرانی
مدیریت بحران چیست؟
فرآیند مدیریت بحران
روش‌شناسی مدیریت بحران
استراتژیهای سه گانه مدیریت بحران
مراحل اصلی برنامه‌ریزی برای کنترل بحران
رفتارها و فنون موثر مدیریت بحران
رفتارها و فنون مؤثر مدیریت بر بحران ایجاد شده
وظایف مدیر بحران
ویژگی های سخنگوی تیم مدیریت بحران
فرآیند بحران

خرید