همکار فایل

پاورپوینت فشرده سازی تصاویر

پاورپوینت فشرده سازی تصویر
۴۵ اسلاید

•فشرده‌سازی (Compression)، پردازشی است که با حذف اطلاعات اضافی، داده‌ها را به علایم دیجیتالی کاهش می‌دهد.

فشرده‌سازی (Compression)، پردازشی است که با حذف اطلاعات اضافی، داده‌ها را به علایم دیجیتالی کاهش می‌دهد. این پردازش بسته به پهنای باند مورد نیاز برای انتقال داده‌ها و میزان فضای ذخیره‌سازی، آن را کاهش می‌دهد. اطلاعات دیجیتالی را می‌توان در هر نوعی که باشد، فشرده کرد. کاهش پهنای باند مورد نیاز امکان انتقال داده‌های بیشتری را در یک زمان واحد می‌دهد. فشرده‌سازی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.

فهرست مطالب:

فشرده‌سازی فایل‌های تصویری
فشرده سازی بدون زیان
فشرده سازی با زیان
فشرده‌سازی JPEG
فشرده‌سازی JPEGهایمتحرک
فشرده‌سازی MPEG
انواع MPEG
پردازش MPEG
فریم‌های I
نرخ‌های مختلف Bit
نرخ‌های بیتی ثابت
پروفایل‌هاودرجه‌بندی
پروفایل اصلی درسطح اصلی
کدگذاری وفشرده‌سازی ویدیوئی
حالت ظاهری
زمین هپشتی
شیوه فشرده سازی فایل ها
یافتن افزونگی درفایل
فشرده سازی اطلاعات

خرید