همکار فایل

ترجمه تغییرات رنگ در آسفالت

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method 
تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت از طریق متد آنالیز تصویر محدود شده


تعداد صفحات انگلیسی:7 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :9  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

خلاصه
جاده اي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده باشد مي تواند به همان اندازه كه امنيت و يكنواختي رانندگي را بهبود مي دهد مجموعه ديدني بهتري ايجاد كند. در اين تحقيق، نمونه هاي آسفالت رنگي به همراه مقادير مختلف رنگ براي مطالعه تغييرات رنگ سطح در دوره هاي مختلف طول عمر، بررسي مي شوند. توضيح رنگ هاي سطح در نمونه ها در فضاهاي رنگي HIS و RGB بررسي مي شوند.

...........

خرید