همکار فایل

مقاله تجربه ی معلم

مقاله تجربه ی معلم
تعدادصفحات 41
فرمت : ورد

به خاطر داشته باشيد که دانش آموزان به معلم خود بيش از اندازه اعتماد دارند و اين اعتماد، سطح انتظارات آنان را از معلم افزايش مي دهد. براي پاسخگويي به اين انتظارات و موفقيت در کار بايد به معلمي عشق ورزيد و عاشق آن بود. دانش آموزان خود را دوست بداريد. به نيازهايشان توجه کنيد و به آنها عشق بورزيد، آن گونه که به فرزندان خود عشق مي ورزيد. دانش آموزان چون گل لطيف و حساس هستند، پس با مهرباني و ملاطفت با آنها برخورد کنيد. هر رفتاري خارج از اين ، نتايج ناگواري در زندگي او خواهد داشت.

فهرست  مطالب:

1-    مقدمه

2-    توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش

3-    پرسش هاي معمولي و افزايش تمركز دانش آموزان در کلاس هنگام تدریس معلم

4-   معلم کارآمد کیست؟

5-   معلم واقعي کيست؟

6-   ويژگي هاي معلمان موفق و ناموفق

7-   معلمي جايي براي آزمون و خطا نيست!

8-   عوامل موثر در افت تحصيلى

9-   پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

10-     الگوی تدریس بارش مغزی

11-     تقویت انشا و تقويت املا  یک كار عملي اقدام پژوهي

خرید