همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی سیستم های مدیریت کارمند

ترجمه مقاله انگلیسی:

Employee management systems and organizational contexts: a population ecology approach 

سیستم های مدیریت کارمند و بافت های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت


تعداد صفحات انگلیسی:13 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :15  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی


چکیده:

هدف: هدف از این مقاله ایجاد مدلی تئوریک از ویژگی­ها و عوامل تعیین­کننده­­ی شکل­های مختلف مدیریت کارمند: مدیریت ساده، مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی می­باشد.

رویکرد؛ روش­شناسی، طراحی: این مقاله براساس کاری در رابطه با مدیریت منابع انسانی از طریق یکپارچه­سازی مدیریت انتقادی، اکولوژی جمعیت و روابط صنعتی و به منظور توسعه مدلی مفهومی از خصوصیت مدیریت کارمند و عوامل تعیین­کننده­اش می­باشد.

نتایج: این چارچوب، گامی حائز اهمیت به سوی تفکر درباره­ی عوامل تعیین­کننده و خصوصیت سیستم­های مدیریت کارمند ارائه می­دهد.

......

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، روابط کارمند، عوامل موفقیت قطعی (انتقادی)، توسعه کسب و کار.

خرید