همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

ترجمه مقاله انگلیسی:

Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage

توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکردتعداد صفحات انگلیسی:22 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :19 صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی


ترجمه فارسی :

هدف- این مقاله با هدف شفاف­سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوشته شده است.

طرح /روش­شناسی/رویکرد- بررسی­ای از ۲۱۱ تن از کارمندان ۳۰ هتل مجلل و گران در لیتوانی که به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط بودند، به­منظور مطالعه­ی توانمندسازی سازمانی، به عنوان مجموعه­ای از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی (HRM)، و ارتباط آن با نگرش­ها و رفتار کارمند انجام شد.

نتایج- بین توانمندسازی سازمانی به عنوان مجموعه­ای از فعالیت­های HRM و توانمندسازی روانی(روان­شناختی) به عنوان یک نگرش کاری، تمایزاتی قائل شده و نقش هر دو در ارتباط بین HRM و عملکرد تعریف شده است. توانمندسازی سازمانی به­طور مثبت با توانمندسازی روانی، رضایت شغلی و تعهد  مؤثر مرتبط شده است. هم­چنین به این نتیجه رسیدیم که توانمندسازی  روانی و تعهد مؤثر، تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری­گرا را تعدیل می­کند.

محدودیت­ها/ کاربردهای تحقیق-داده­ها از یک صنعت واحد در لیتوانی جمع­آوری شدند بنابراین، تحقیقات بیشتری در دیگر صنایع خدماتی نیاز است تا بتوان کاربرد مدل پیشنهاد شده­ی توانمندسازی – عملکرد را در صنایع دیگر تعمیم بخشید.


واژگان کلیدی- راهکارهای HRM، نتایج عملکرد توانمندسازی، نگرش­های کارمندان، رفتارمشتری­گرا، هتل­های مجلل، لیتوانی، هتل­ها،

خرید