همکار فایل

تست و پاسخنامه تشریحی ریاضی ششم ابتدایی ویژه آزمون تیزهوشان (قسمت اول)

یکی از راه های موفقیت در آزمون های ورودی، حل تمرین و تستهای مختلف است. برای موفقیت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی نیز باید تمرینات مختلف را حل کرد.


کتابها و جزوه های زیادی در بازار یا اینترنت وجود دارد که حاوی انواع سؤالات و تستها است. اما آنچه مهم است، نکات کلیدی و پاسخنامه تشریحیتست هاست که در کمتر کتاب یا جزوه ای وجود دارد و اگر هم هست، با قیمت زیادی باید خریداری شود.


این فایل حاوی 15 سؤال تستی ریاضی ششم ابتدایی مربوط به بحث عددنویسی و خط است. شاید تعداد تستها کم به نظر برسد، اما در انتخاب آنها دقت شده که هر کدام در بر گیرنده یک نکته ناب آموزشی باشد که بتواند در حل تستهای مشابه کمک کند.


پاسخنامه تشریحی تستها، نکات آموزشی هر تست را یادآور شده و سپس به حل تست می پردازد.مسلما یادگیری این نکات قدم مؤثری در راه موفقیت در آزمون استعدادهای درخشان یا مدارس نمونه دولتی خواهد بود.


قسمت های بعدی این تستها نیز به تدریج آماده و ارائه خواهد شد. تستها بر اساس کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی و به تفکیک مباحث این کتاب است.

خرید