همکار فایل

تحقیق ارتباط هوش بین خلاقیت

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی


تعداد صفحات: 79
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
دانلود فهرست مطالب«بيان مسئله»
نيروي خلاقي هر جامعه بزرگترين و پرارزش‌ترين سرمايه است كه هر جامعه در اختيار دارد.
همچنين اين افراد در زمينة توسعة تجاري، صنعتي و اقتصادي مي‌توانند نقش موثري داشته باشند. جامعه نياز مبرم به حل مشكلات اجتماعي دارد و با ديد اقتصادي متوجه مي‌شويم كه حل اين گونه‌ مشكلات به راحتي امكان‌پذير نمي‌باشد و به خلاقيت نياز دارد.
همبستگي بين هوش و خلاقيت بالاست اما مطلق نيست. كودكاني كه داراي بهرة هوشي پايين و حتي متوسط هستند از خلاقيت كم يا متوسط برخوردارند. اما لزوماً عكس اين موضوع صادق نيست. بهرة هوشي بالا هميشه به معناي خلاقيت بالا نيست. از اينرو بهرة هوشي بالاي 135 كه در بسياري از برنامه‌هاي ويژة كودكان با استعداد مورد استفاده قرار مي‌گرفت، احتمالاً براي كودكان كاملاً خلاق بسيار بالاست و بيشتر آنها را كنار مي‌زند.

بنابراين مهمترين سوالات پيش روي محقق اين است كه :
آيا بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت ارتباط وجود دارد؟
و آيا بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

خرید