همکار فایل

طرح احداث شركت ماكاروني

طرح احداث شركت ماكاروني

تعداد صفحات: 65
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
دانلود فهرست مطالب

هدف و نكات مهم طرح:

احداث يك واحد ماكاروني به ظرفيت هفتصد و پنجاه تن در سال در شهرستان مورد تقاضا است. مواد اوليه مورد مصرف از آرد سمولينا و گندم دروم است كه توليد داخلي خواهد بود.

بازار مصرف اين محصول در شهرستان و شهرها و استانهاي مجاور آن پيش بيني مي گردد و در صورت بهره برداري از اين واحد مصرف در شهرستان داراي سرانه 2 كيلوگرم در سال براي هر نفر مي باشد و اطلاعات موجود وجود بازار مناسب و كافي را نشان مي دهد. احداث اين واحد علاوه بر تأمين ماكاروني با كيفيت مناسب و ارزش غذايي بالاتر موجب ايجاد اشتغال 10 نفر مي شود كه علاوه بر آن تعدادي از قبيل توزيع
 فروشندگان و ساير نيز از قبل آن به صورت غير مستقيم بهره مند مي شوند.

در طرح ارائه شده هزينه ثابت احداث اين واحد حدود1.069.345.670ريال و هزينه جاري آن حدود 241.834.470 ريال پيش بيني گرديده است.


خرید