همکار فایل

ترجمه مقاله تمرینات دهانی و اختلالات اواهای گفتاری

ترجمه مقاله انگلیسی

ReasonsWhy Non-Speech Oral Motor Exercises Should Not Be Used for Speech
 Sound Disorders:
دلایل اینکه نباید تمرینات دهانی حرکتی برای اختلالات اواهای گفتاری استفاده گردد

تعداد صفحات انگلیسی:13 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :12  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی


 
مقدمه:

تمرینات دهانی-حرکتی غیرگفتاری (NS-OME) تمرینی تعریف شده است:

هر نوع تکنیکی که کودک برای تولید اواهای گفتاری به انها نیاز نداشته باشد اما رشد و توسعه ی توانایی های گفتاری را تحت تاثیر قرار میدهد.(Lof & Waston.2004;2008)

 

مجموعه ای از متد ها و روند های غیرگفتاری که ادعا میشود وضعیت و پوسچر استراحت فک,زبان و لبها را تحت تاثیر قرار میدهد,قدرت را افزایش میدهد, تن عضلانی را بهبود میبخشد,و همچنین تسهیل دامنه ی حرکتی و رشد کنترل عضلانی را در پی دارد.(Ruscello.2008)

 
 تمرینات دهانی-حرکتی(OMEs),فعالیت هایی هستند که در بردارنده ی تحریک حسی اعمال و فانکشن های  لب ها,فک,زبان,نرمکام,حنجره و عضلات تنفسی هستند که در نظر گرفته شده اند تا زیربناهای فیزیولوژیک مکانیسم دهانی-حلقی را تحت تاثیر قرار دهند و بنابراین عملکردهای ان را بهبود بخشند.تمرینات دهانی-حرکتی ممکن است تمرینات عضلانی فعال(اکتیو),تمرینات غیرفعال,کشش عضلات و تحریک حسی را شامل شود.(مرکز ملی (ASHA) مربوط به عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد در اختلالات ارتباطی...

خرید