همکار فایل

ترجمه مقاله مديريت سرمايه درگردش در صنعت خودرو

ترجمه مقاله انگلیسی


Working capitalmanagementintheautomotiveindustry: Financial valuechainanalysis:
مديريت سرمايه درگردش در صنعت خودرو: تحليل زنجيره ارزش مالي

تعداد صفحات انگلیسی:8 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :9 صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی 

گشايش:

تحليل زنجيره ارزش مالي براي آزمودن مديريت سرمايه درگردش از طريق زمان چرخه گردش در زنجيره ارزش در صنعت خودرو، بين سالهاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ به كار گرفته شد. مدل كاربردي ارائه شده، مدلي را براي نگرش كلي بر زنجيره ارزش مواد خام اوليه تا مشتري نهايي ارائه مي كند. متوسط چرخه تبديل نقدينگي در زنجيره ارزش در صنعت خودروسازي بالغ بر ۶۷ روز بود. بر اساس اين پژوهش، تغيير در زمان چرخه سرمايه درگردش عمدتاً توسط متوسط زمان چرخه موجودي ها صورت مي گيرد. موقعيت هر يك از مراحل زنجيره ارزش توسط چرخه تبديل نقدينگي از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ دچار تغييرات اساسي نشده است...

خرید