همکار فایل

پاورپوینت مدیریت رفتار

پاورپوینت مدیریت رفتار- موفقیت و ارتباط

 45 اسلاید

فهرست مطالب
مدیریت رفتار
مدیریت‌ رفتارسازمانی‌ در هزاره‌ جدید
۱ – افراد سرکش‌
۲ – تجربه‌ مدیریت‌
۳ – ترس‌ مفید
۴ – قانون‌ طلایی‌
۵ – تلاش‌ برای‌ تغییر
نتیجه‌گیری‌
مدیریت موفقیت
۱) همگــام بودن با تکنولــوژی
۲) مدیـــریت اطلاعات
۳‌) تعــادل احساســات
۴)‌ مدیــریت ارتباطات بــر ارتباطات
۵) توانایـــی سازگــار شدن با محیط
۶) مدیـــریت منابع
۷) اخلاق خـــوب
۸) تنــوع
۹) هدایت نه مدیـــریت
۱۰) رویای شغلــی
مدیریت ارتباط
تعریف CRM
اهداف CRM
ویژگی‌های کاربردی CRM
مزایای استفاده از سیستم CRM
انواع فناوری CRM
ج) CRM تعاملی
مراحل اجرای CRM

خرید