همکار فایل

پاورپوینت معرفی ASP.NET

پاورپوینت معرفی ASP.NET

19 اسلاید

.NET یک API جدید است که ابزارهای جدیدی را برای نوشتن برنامه های کاربردی تحت Windows و Web را مهیا می کند که این سایت توسط این زبان نوشته شده است که در مورد شرکت الکتریک خودرو شرق می باشد که این شرکت در کیلومتر ۲ جاده آسیایی مشهد به قوچان واقع گردیده که هم اکنون با تعداد ۸۱۴ نفر پرسنل مشغول فعالیت تولیدی می باشند و زیر مچموعه گروه صنعتی قطعات اتوبیل ایران( IAP  ( می باشد.

خرید