همکار فایل

پاورپوینت خطرات زندگی الکترونیکی

پاورپوینت سلامت الکترونیکی  آشنایی با برخی خطرات زندگی الکترونیکی E-Life در فضای اینترنت 


 26 اسلاید


پیشگفتار
زندگی الکترونیکی E-Life
همه چیز الکترونیک E-everything
دکوراژه الکترونیک
انزوای الکترونیک
بمباران اطلاعات الکترونیک
خشونت الکترونیک
پورنوگرافی الکترونیک
اعتیاد الکترونیک
سلامت الکترونیک نکاتی در مورد آداب اجتماعی و معاشرت های الکترونیکی بدانیم
پیشگفتار
جامعه نوین در قالب جامعه مجازی
به دنبال راه حلهای مناسب باشید
وقتی شک دارید، صبر کنید
مهمان بایستی آرام باشد
وقتی در مقابل «هیچ»، «چیزی» به شما داده اند
خودتان باشید
حقوق مولفین را محترم بشمارید
برای تبلیغات حتماً مکانی در نظر گرفته شده است
اظهار نظر، هم جا دارد، هم راه
مخاطب خود را همواره به یاد بیاورید
سخن آخر

خرید