همکار فایل

پاورپوینت شبکه های بی سیم

پاورپوینت شبکه های بی سیم


۱۶ اسلایدفهرست مطالب:

شبکه های LAN بی سیم
دلیل کاربرد شبکه های بی سیم
مفهوم شبکه بی سیم چیست ؟
برنامه کاربردی شبکه بی سیم
استانداردهای LAN بی سیم
عملیات LAN بی سیم
سرویس گیرنده LAN بی سیم
مسیریاب و نقطه دسترسی ترکیبی
BSS/IBSS
سیستم توزیع
وارستگی و تصدیق
SSIP , Beacom
روشهای تصدیق
تکنولوژی های In-office برای شبکه بی سیم

خرید