همکار فایل

پاورپوینت ساختمان کامپیوتر

پاورپوینت ساختمان کامپیوتر
۲۴ اسلاید


فهرست مطالب:
    ساختمان کامپیوتر
    ریز پردازنده ها
    پردازنده به ۲ بخش تقسیم می شود
    ثبات
    ثبات های سگمنت
    سگمنت کد
    سگمنت پشته
    ثبات های اندیس
    ثبات های ۳۲ بیتی

خرید