همکار فایل

بررسی مشارکت مشتری در بخش بانکداری

ترجمه مقاله انگلیسی

مدیریت ارتباط با مشتری در عصر وبسایت و مشتریان اجتماعی: بررسی مشارکت مشتری در بخش بانکداری خرد یونان
:Customer Relationship Management in the Era of Social Web and Social Customer: An Investigation of Customer Engagement in the Greek Retail Banking Sector

تعداد صفحات انگلیسی:12 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی :10  صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی

چکیده:

بیش از یک دهه, عبور از فرهنگ تجاری محصول مدار به مشتری مدار موضوع بحث ها و تحقیقات بوده است و در سال های اخیر سوالات زیادی در مورد مدیریت ارتباط با مشتری بوجود امده است.با این حال, عمده  تحقیقات در مورد ارتباط با مشتری در محیطی کاملا متفاوت با محیط واقعی انجام شده است. این تغییر بزرگ صرف نظر از امکانات و چشم اندازه هایی که با فناوری های جدید و نسل جدید رسانه ها همراه است, ریشه در قدرت مشتری اجتماعی عصر حاضر دارد که موجب میشود شرکت ها در اکوسیستم مشتریان فعالیت کنند.CRM مرسوم در حال تحول به CRM اجتماعی است و مفهوم کلیدی این محیط  تجاری و بازاریابی جدید, مشارکت مشتری است........

خرید