همکار فایل

تحقیق استرس دربين معلمين زن

بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه استرس دربين معلمين زن كلاس اول و دوم و سوم ابتدائي شهر تهران

صفحات: 111
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

اهميت و ضرورت تحقيق
ضرورت اين تحقيق در راستاي بررسي ميزان استرس معلمين و در جهت بررسي و مقايسه ميزان استرس و ميزان تجربه استرس صورت گرفته و مي‌تواند اطلاعات مفيدي را در حيطه تصميم گيري متعدد فراهم سازد. كه اين اقدام از طريق انجام تحقيقات منظم و شناسايي ميزان استرس و ميزان تجربه استرس معلمين امكان‌پذير است و پژوهش فوق در ضرورت اينگونه اقدامات جاي گرفته است. در واقع مي‌خواهيم بدانيم كه در سطوح مختلف تحصيلي ميزان استرس معلمين چقدر است و هر كدام از عواملي كه در مقياس هنرور راهه وجود دارد، معلمين در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بين آنها در سطوح مختلف را بررسي و آنها را مقايسه مي‌كنيم و راهكارهاي مفيدي كه باعث كاهش دادن اين استرس‌ها مي‌شود، را ارائه بدهيم.

دانلود فهرست مطالب


خرید