همکار فایل

ترجمه مقاله سود و سرمایه

تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن اصلی

Realization of income and separation from capital

فرمت word تعداد صفحه ۶ که ۳ صفحه به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۳ صفحه می باشد

خرید