همکار فایل

مقاله كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت


فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي
و بررسي روش‌هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
صفحات: 81
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


ضرورت و اهميت تحقيق :

ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اينترنت در آموزش و پرورش
رايانه ماشينی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آيد . با توجه به پيچيدگی جهان امروز لازم است ما نيز فناوری خود را با پيشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نيازهای جامعه متناسب سازيم .
نوکردن نخست بايد از جايی آغاز شود که به آموزش دانش ها و مهارت ها ی جديد و يادگيری عميق تر و سريعتر می انجامد . پيشرفت سريع دانش بشری در قرن حاضر ، متنوع شدن نيازها ، تحولات سريع فن آوری به ويژه در زمينه ارتباطات ، تغييرات     عمده ای را بر جهان گذاشته و خواهد گذاشت .
دانلود فهرست مطالب


خرید