همکار فایل

تحقیق مسائل و مشکلات زنان شاغل

مسائل و مشکلات زنان شاغل


صفحات: 114
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

چکیده (پیشگفتار):
این تحقیق به منظور شناخت و بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل صورت گرفته است.
در این پژوهش 40 نفر از زنان شاغل در مشاغل گوناگون (اعم از: کارمند (دولتی) و آزاد) به طور کاملا تصادفی نمونه گیری شده اند که از قسمت های مختلف شهرستان کرج انتخاب شده اند.
جهت گردآوری داده ها در مورد این شناخت و بررسی، پرسشنامه ای تنظیم شده است که شامل 22 سوال می باشد که این سوالات در رابطه با اهداف پژوهش  تنظیم و مشخص شده اند که از قبل سوالاتی در این باره مطرح شده بود. از جمله

خرید