همکار فایل

تحقیق فاصله سنج التراسونيك

صفحات: 36
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

مقدمه:

فاصله سنجي به دو صورت انجام مي شود ، زماني كه نياز داريم كه فاصله را به صورت دقيقه اندازه بگيريم يعني عددي را به متر يا سانتي متر نمايش دهد زماني نيز دقت براي ما مهم نيست و فقط به يك مرز ديد نياز داريم و مي خواهيم زماني كه فاصله از حد مورد نظر كمتر يا بيشتر شد ما مطلع شويم .

در مورد روش اول از يك جفت فرستنده و گيرنده التراسونيك استفاده مي شود فرستنده يك فركانس صوتي كه معمولاً 40 KHz است مي فرستد هنگامي كه صوت به مانع برخورد مي كند و گيرنده دريافت ميكند زمان X=VT/2 ارسال و زمان دريافت و سرعت صورت را داريم حال با يك محاسبه ساده فاصله را مي سنجيم و نتيجه را روي سون سگمنت يا مانيتور مي تواند نمايش دهد  البته مداراتي جهت اين محاسبه را ميكرو يا كامپيوتر انجام مي دهد ، ارتباط بين ميكرو و سنسور و همچنين يك برنامه كامپيوتري جهت تشخيص زمان ارسال و دريافت و محاسبه نياز است .

چنانچه مرز ديد مد نظر ما باشد و فاصله را نخواهيم مدار بسيار ساده مي شود و مي توان آن را به صورت آنالوگ هم بست براي اين مورد از سنسور نوري هم در فواصل كم مي توان استفاده كرد ، در اين مورد فرستنده موجي را به صورت دائم مي فرستد و گيرنده به طور دائم بازتاب را دريافت مي كند چيزي كه براي ما مهم است دامنه ولتاژ گيرنده است ، توسط يك تشخيص دهنده سطح ولتاژ فاصله را مي سنجيم .
دانلود فهرست مطالب

خرید