همکار فایل

گزارش کاراموزی آشنایی با سیستم های تلویزیونی

گزارش کاراموزی رشته برق

گزارش کاراموزی رشته برق الکترونیک


صفحات: 40
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

در تلویزیون آنالوگ تصاویر از طریق آنتن بروی TV میاید و باعث میشود ما آنها را ببینیم بعبارت دیگر بدون آنتن تلویزیونی موجود نخواهد بود اما در تلویزیون دیجیتال نیازی به وصل کردن آنتن نیست ، بعبارت دیگر شما در هرکجا باشید میتوانید تلویزیون تماشا کنید.

دانلود فهرست مطالب

خرید