همکار فایل

دانلود پروژه کنترل داخلی شرکت

دانلود پروژه کنترل داخلی شرکت
صفحات: 70
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

ضرورت ايجاد كنترل‌هاي داخلي

توسعه تجارت، توسعه عمليات شركتها و مؤسسات توليدي بزرگ و وسيع را باعث مي‌شود وجود انواع زياد تكنيك‌هاي تخصص و ده‌ها هزار كارمند در اينگونه مؤسسات،‌كنترل و نظارت مستقيم مديران را بر عمليات غيرممكن مي‌سازد. مديران اينگونه سازمانها براساس مشاهدات شخصي قادر به ارزيابي عمليات و وضعيت مالي نيستند. به ناچار بايد به گزارشهاي حسابداري و آماري اتكا كنند. اين گزارشها رويدادهاي جاري و تمام شرايط واحد تجاري را به طور خلاصه به مديريت ارائه مي‌دهد. واحد اندازه گيري و سنجش در اين گزارش‌ها تنها پول نيست، بلكه ساعت كاركرد، تناژ توليد، سفارش مشتريان، تعداد كاركنان خارجي و ساير موارد ديگر مي‌تواندباشد.

دانلود فهرست مطالب

خرید