همکار فایل

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی

پاورپوینت زبان مدلسازی حقیقت مجازی
  26 اسلاید

فهرست مطالب:
   مفهوم حقیقت مجازی
   مقایسه حقیقت مجازی با محیطهای چندرسانه ای

VRMLزبان مدلسازی حقیقت مجازی
اصول VRML
ساختار یک فایل VRML
پیاده سازی گرهها در VRML
تبدیلات در VRML
اشکال هندسی در VRML
نور، صدا و رنگ در VRMLخرید