همکار فایل

طرح تولید آب معدنی

شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن
صفحات: 98
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري جهت راه اندازي شركت:

ازآنجايي كه اجراي طرح از نظر وجه سرمايه گذاري در خور توجه است حمايت مالي به صورت جدي از اين صنعت نه تنها لازم است بلكه ضروري مي‌باشد و كمكهاي مالي ميتواند به صورت ارائه تسهيلات بانكي ارزان قيمت، كاهش نرخ ماليات، ارائه امكانات زير بنايي طرح به صورت يارانه اي، طولاني كردن باز پرداخت تسهيلات بانكي، كمك درشناساندن محصول در بازارهاي جهاني مي‌باشد

 

اقلام اصلي

مبلغ به ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت

000/500/714

سرمايه گذاري در گردش

000/100/47

زمين

000/000/230

ساختمان

000/800/252خرید