همکار فایل

مقاله پيشگيري از بيماري كوكسيديوز در پرندگان

استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع بيماري كوكسيديوز در پرندگان
صفحات: 71
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

فصل دوم
مروري بر بيماري كوكسيديوز طيور
تعريف بيماري
اين بيماري توسط پروتوزوآ ها كه انگل‌هاي تك‌ياخته‌اي درون‌سلولي هستند، ايجاد
مي‌گردد. اين پروتوزوآها متعلق به شاخة آپي كمپلكسا  و جنس ايمريا  مي‌باشند. (12 و 13).

ايمرياها در اپيتليوم روده تكثير نموده وسبب تخيرب بافت‌ها مي‌گردند و متعاقب آن فرايندهاي هضم و جذب مختل گرديده، پرنده از دريافت مواد غذايي و آب محروم مي‌شود. در نتيجه پرنده دچار دهيدراسيون، كم‌خوني، حساسيت در برابر ساير عوامل بيماريزا، افزايش ضريب تبديل غذايي و كاهش اضافه وزن مي‌گردد


خرید