همکار فایل

روش تحقيق پيشرفته

پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته

منابع:

    1- چگونه تحقيق كنيم؟ ترجمه ابراهيم زاده، فراهاني وسرمدي  (كل كتاب)
    2- روشهاي تحقيق در علوم رفتاري تأليف سرمد، بازرگان و حجازي (فصل چهارم)

تعداد اسلاید: 287 صفحه

خرید