همکار فایل

طرح توجيهی گاوداری شيری

طرح توجيهی گاوداری شيری 30 راسی
در این طرح توجیهی که بصورت کامل می باشد، با مقدمه و توضیحات کلی درمورد گاو و شیردهی و شیردوشی تمامی موارد و جوانب احداث گاوداری را مورد بررسی قرار داده و گزارشات مالی نیز ارائه می دهد.

خرید