همکار فایل

طرح احداث شركت ماكاروني

طرح احداث شركت ماكاروني

صفحات: 3
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

ـ نوع محصول:

نوع محصول كارخانه عبارت است از انواع ماكاروني كه در بسته هاي 450 و 900 گرمي در داخل سلوفان ، نايلون يا كاغذهاي نخ دار بسته بندي شده و به بازار عرضه مي شود.

ـ ظرفيت توليد و زمان كار در كارخانه:

ظرفيت توليد كارخانه در حدود 750 تن انواع ماكاروني كه معادل 750000 كيلو كه در بسته بندي 450 و 900 گرمي عرضه مي شود.
مدت زمان كار كارخانه با توجه به تعطيلات و غيره عملاً 275 روز كاري و در يك شيفت كار 8 ساعته در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب توليد روزانه كارخانه 7/2 تن معادل 2700 كيلو مي باشد.

خرید