همکار فایل

پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته

پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته
20 اسلاید

فهرست مطالب:

پیاده‌سازی مدل Client-Server
مبادله پارامتر‌ها
چگونه Client موفق می‌شود Server را پیدا کند (پیدا کردن ClientServer, را)
عملکرد RPC هنگام بروز شکست (Failure)
موضوعات مربوط به پیاده‌سازی
پروتکل RPC
مسیر بحرانی
کپی کردن
خرید