همکار فایل

معماري مساجد مختلف در شهر يزد

معماري مساجد مختلف در شهر يزد

صفحات: 86
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


مسجد جامع يزد
مسجد جامع يزد، در بافت تاريخي شهر  و در بخش شمالي محله دار الشفاء، در انتهاي خيابان موسوم به مسجد جامع، از فرعيات خيابان امام خميني (ره) فعلي واقع شده است.
اين مسجد، در واقع دوبار بنا و تجديد بنا شده است. اولين بار در زمان حكومت گرشاسب بن علي بن فرامرز بن علاء الدوله كالنجار (527-504 ق) از كاكوئيان يزد و به همت خود او صورت گرفته  كه در حال حاضر اثر چنداني از آن باقي نمانده است. اين بنا به «مسجد جامع عتقيق (قديم)» شهرت دارد. مسجد جامع عتيق طبق تصريح تاريخ يزد داراي «كتابخانه و جماعتخانه  و غرفه‌هاي  نيكو» بوده است . «جماعتخانه» ديگري در همان قرن توسط دختران فرامرزبن علي، به مجموعه مسجد جامع تحقيق افزوده شد  و دو «غرفه» نيز توسط اميرشمس الدين و امير بلغدر به اين مجموعه اضافه گرديد .

دانلود فهرست مطالب

خرید