همکار فایل

طرح توليد سوسيس و كالباس

کارآفرینی طرح توليد سوسيس و كالباس


صفحات: 28
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

از سال 1310 در سطح كارگاهي و ابتدائي اولين واحد هاي توليد كننده اين كالا شروع بكار نمودند و سپس واحد هاي ديگري در گيلان و كرج تاسيس شد . قبل از انقلاب اسلامي توليدات سوسيس و كالباس به دوبخش اسلامي و غير اسلامي  تقسيم ميگرديد توليدات اسلامي با استفاده از گوشت گاو به اضافه روغن نباتي و غيره توليد ميشد وبخش غير اسلامي با استفاده از گوشت و چربي خوك تهيه ميگرديد پس از انقلاب اسلامي و ايجاد ممنوعيت مصرف گوشت خوك ستاد بسيج اقتصادي كشور فرمولاسيون توليدات گوشتي را بشرح ذيل تغيير داد :

1-    سوسيس و كالباس با 40 % گوشت
2-    سوسيس آلماني با 40% گوشت
3-    مارتادلا با 40% گوشت
4-    كالباس خشك با 60% گوشت
5-    كالباس ليونر (بي چربي) با 64% گوشت

خرید