همکار فایل

بررسي ارتباط عملكرد شغلي و رضايت شغلي

بررسي رابطه رضايت شغلي و عملكرد شغلي

صفحات: 61
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بررسی تاریخی:
علاقه به رفتار کار و سازمان‌ها چندین هزار سال سابقه دارد. دستور العملهائی را برای طرح نظام‌‌های کار می‌توان در انجیل یافت. می‌توان آن‌ها را در نوشته‌‌‌‌های مصر باستان پیدا کرد، و نیز می‌توان آن‌ها را در فرهنگ دوم چین یافت.
خواستگاه‌‌های مطالعه علمی رفتار مربوط به محیط کار در روانشناسی صنعتی جای دارند. این شاخه از دانش در سال 1901 در امریکا عنوان گردید و چند سال بعد در انگلیس به عنوان رشته‌ای از علوم شناخته شد.
روانشناسی صنعتی دردهۀ پیش ا زجنگ جهانی اول جوانه زد. هنگامیکه در ایالات متحده دو روانشناس وجود داشت که می‌توان آن‌ها را روانشناس صنعتی نامید. از این دو یکی والتردیل اسکات (Walter Dill Scott) امریکائی است که به آلمان رفت تا دکترای خود را با دکتر ویلهلم وونت که نخستین آزمایشگاه روانشناسی را به سال 1789 در لایبزیک (Leipzig) پایه گذاری کرده بود، بگذارند.

دانلود فهرست مطالب


خرید