همکار فایل

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
26 اسلاید


واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند:

.۱نهادینه ساختن خشونت
.۲فعال سازی ذهن
.۳بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن
.۴روش شناسی منفک بودن از زمان

تعریف استراتژی


خرید