همکار فایل

تحقیق اثر تشویق بر افزایش یادگیری

بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری


صفحات: 31
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


هدفهاي تحقيق
بطور كلي انجام يك تحقيق مستلزم هدفهاي است كه اين هدفها از پيش در نظر هر محققي نقش بسته است چون تشويق در مدارس راهنمائي بطور تمامي مستقيم وغير مستقيم صورت مي گيرد وباد اهداف تحقيق نيز در برگيرنده روشها باشد لازم به ذكر است كه تشويق آموز قادر به انجام آن خواهد بود تا فرآيندهاي ياد گيري او تقويت شده و علاقه به حل مسائل پيدا نمايد در اين صورت
هدفهاي اين تحقيق عبارتند از :

1-    انواع تشويق مستقيم عملكرد ومستقيم دانش آموز را تقويت مي نمايد.
2-    روشهاي غير مستقيم تشويق نيز باعث افزايش كارايي دانش آموزان مي گردد.


فصل اول     

طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
اهميت موضوع تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
عريف واژه ها واصطلاحات
موانع ومحدوديت هاي تحقيق

خرید